31 Leadenhall Market, London EC3V 1LR, Storbritannien